Data

26-28 września 2018 r.

Lokalizacja

Kazimierz Dolny, ul. Sadowa 15

Zostało

brak wolnych miejsc

Prowadzący

Piotr Sperczyński

O warsztatach / liczymy na Twoją obecność

Ostatnie miesiące to liczne zmiany wprowadzone do systemu zamówień publicznych m.in. elektroniczny JEDZ, nowe obowiązki wymuszone RODO, nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa i nieuczciwej konkurencji. Jak z wdrożeniem nowych rozwiązań radzą sobie Zamawiający i Wykonawcy? Jakie wątpliwości rodzą nowe instrumenty? Gdzie pojawiają się pierwsze nieprawidłowości i błędy? Jak stworzyć wzorcowy SIWZ i ogłoszenie. Na te i wiele innych pytań odpowiemy na warsztatach zamówień publicznych Piotra Sperczyńskiego, które odbędą się w Kazimierzu Dolnym w dniach 26-28 września 2018 roku.

W pierwszej części spotkania zostanie przedstawione autorskie zestawienie obejmujące 15 najczęściej występujących błędów czy nieprawidłowości w zakresie przygotowania, przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy. Po każdym omówieniu nieprawidłowości prowadzący zaproponuje prawidłowe rozwiązanie podając podstawę prawną oraz możliwe konsekwencje wadliwego rozwiązania (brak podstawy prawnej, dyscyplina finansów publicznych, korekta finansowa, inne). Zestawienie tych nieprawidłowości będzie dotyczyć aktualnego na dzień szkolenia stanu prawnego, aby uczestnicy szkolenia mogli po zakończeniu szkolenia przygotować i przeprowadzić postępowanie w sposób rzetelny. W dalszej części spotkania szkoleniowego zostanie przedstawiona i omówiona przykładowa / poprawna treść ogłoszenia o zamówieniu (Biuletyn Zamówień Publicznych) i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia pow. 30 000 euro.

Jak zawsze rzetelna wiedza z pierwszej ręki, doskonałe towarzystwo i bajkowe miejsce nad Wisłą … Zapraszamy!

Zarezerwuj miejsce już teraz Zobacz Kazimierz Dolny z lotu ptaka
Alt

Alt image

Program warsztatów / pobierz, wydrukuj i zobacz nad czym wspólnie popracujemy

Piotr Sperczyński

BLOK I

BLOK I – Aktualny stan prawny wraz z zestawieniem najważniejszych aktów wykonawczych koniecznych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  
Piotr Sperczyński

BLOK II

BLOK II - Zamówienia publiczne w roku 2018 – gdzie szukać poprawnych rozwiązań. Czy zastosowanie programów / systemów informatycznych może ułatwić przygotowanie i przeprowadzenie postępowania?
Piotr Sperczyński

BLOK III

Blok III - Wybrane zestawienie 15 najczęściej występujących błędów i nieprawidłowości w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego:
 1. Zestawienie nieprawidłowości, uzasadnienie prawne i faktyczne (wartość zamówienia do i pow. 30 000 euro).
 • Przygotowanie do postępowania.
 • Prowadzenie postępowania / zawarcie umowy.
 • Realizacja umowy.
 1. Konsekwencje (naruszenie prawa, dyscypliny finansów publicznych, korekta finansowa, inne konsekwencje).
 2. Przykład prawidłowego rozwiązania.
Piotr Sperczyński

DYSKUSJA i KONSULTACJE

Część dyskusyjna połączona z indywidualnymi konsultacjami.

Śniadanie

8:00-10:00 - Śniadanie
Piotr Sperczyński

BLOK IV

BLOK IV: Zestawienie wybranych zmian w systemie zamówień publicznych w roku 2018:
 1. Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych – RODO. Data obowiązywania przepisów od dnia 25.05.2018 r. Uaktualnienie wymagań zawartych w ustawie pzp pod kątem rozporządzenia RODO.
 2. Zmiana definicji tajemnicy przedsiębiorstwa – czynu nieuczciwej konkurencji. Obowiązek wdrożenia do dnia 9 czerwca 2018 roku do prawa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8.06.2016  r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnicy przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem.
 3. Roboty budowlane i definicja cyklu życia w robotach budowlanych – do dnia 14 lipca 2018 r upływa termin wydania przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania rozporządzenia obejmującego metody kalkulacji kosztów cyklu życia (art. 91 ust. 7c ustawy Pzp).
 4. Zmiany w ustawie pzp w zakresie obowiązku elektronizacji zamówień publicznych do 18 października 2018 roku – przesunięcie w czasie części wymagań. Nowelizacja ustawy pzp z nowymi rozwiązaniami dotyczącymi wdrożenia EZP do procedur.
 5. Dodatkowe zmiany do ustawy pzp i aktów wykonawczych.
Piotr Sperczyński

BLOK V

BLOK V - Przykładowa / uniwersalna treść siwz i ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia pow. 30 000 euro. Gotowe do zastosowania rozwiązanie – przykład i omówienie najważniejszych elementów:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu – Biuletyn Zamówień Publicznych.
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – części składowe.
 3. Warunki udziału w postępowaniu.
 4. Wykluczenie wykonawcy.
 5. Zasady kontaktu i porozumiewania się z wykonawcami.
 6. Ochrona danych osobowych.
 
Piotr Sperczyński

DYSKUSJA i KONSULTACJE

Część dyskusyjna połączona z indywidualnymi konsultacjami  

Śniadanie

Śniadanie
Piotr Sperczyński

BLOK VI

BLOK VI - Przykładowa / uniwersalna treść siwz i ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia pow. 30 000 euro. Gotowe do zastosowania rozwiązanie – przykład i omówienie najważniejszych elementów:
 1. Wymagania formalne (oferta, dokumenty i oświadczenia, ….).
 2. Załączniki do siwz do wypełnienia przez wykonawcę (formularz oferty, oświadczenia, wykazy).
 3. Umowa – istotne elementy które należy powinny zostać wprowadzone do jej treści.
 4. Inne składniki poprawnie przygotowanej siwz i ogłoszenia o zamówieniu.

Wykwaterowanie

Zakończenie szkolenia i wykwaterowanie

Nasi klienci / zobacz kto u nas się szkoli

Tematy przewodnie / Zobacz nad czym będziemy pracować

Nasz ekspert / osobiście spotkaj najlepszych w zamówieniach publicznych

Piotr Sperczyński – jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce, zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Trener zamówień publicznych wpisany w roku 1994 na listę Prezesa UZP w zakresie: dostaw, usług, usług informatycznych oraz robót budowlanych. Autor licznych publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych, lub w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju. W chwili obecnej jest to osoba posiadająca cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób (średnio w roku ok. 120 szkoleń jedno/dwu lub trzydniowych), a częste konsultacje i doradztwo (także telefonicznie) jest prowadzone od 24 lat. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje.   (więcej…)

Zobacz opinie ze szkoleń tego prowadzącego

Opinie / Zobacz co uczetnicy szkoleń mówią o nas

Cena za szkolenie

finansowane ze środków publicznych

1890,-

udział w szkoleniu
materiały szkoleniowe
certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
noclegi w pokojach 2-osobowych
pełne wyżywienie
opiekę koordynatora szkolenia

finansowane ze środków niepublicznych

2325,-

udział w szkoleniu
materiały szkoleniowe
certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
noclegi w pokojach 2-osobowych
pełne wyżywienie
opiekę koordynatora szkolenia

opcje dodatkowe od:

250,-

dopłata do noclegu dzień wcześniej – 250,- zł dla środków publicznych
dopłata do noclegu dzień wcześniej – 300,- zł brutto dla środków niepublicznych
dopłata do pokoju 1-osobowego – 400,- zł dla środków publicznych
dopłata do pokoju 1-osobowego – 500,- zł brutto dla środków niepublicznych

Rezerwuj teraz


Pytania i odpowiedzi /znajdź odpowiedź

Rezerwacja wysłana poprzez stronę internetową nie jest dla uczestnika prawnie wiążącym zobowiązaniem do uczestnictwa w szkoleniu. Jest ona jedynie rezerwacją miejsca - dla pełnego zgłoszenia wymagane jest wysłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą faksową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są w formie:
 • faksowej - wysyłamy na numer faksu (22) 22 52 842, (17) 85 33 777
 • w formie elektronicznej (skan) na adres e-mail: szkolenia@noweprzetargi.pl
Z chwilą wprowadzenia zgłoszenia na szkolenie do systemu, automatycznie wysyłana jest wiadomość na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opłatę wnosimy na konto przelewem na konto CDIK Nowe Przetargi - najlepiej przed szkoleniem - w zależności od tego czy szkolenie finansowane jest ze środków publicznych czy nie: 06 1030 0019 0109 8503 3001 6136 - dla wpłat ze środków publicznych 33 1030 0019 0109 8530 0042 6232 – dla pozostałych wpłat             
W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem - im szybciej tym lepiej. Generalnie bezpieczne terminy jeśli idzie o pełną dostępność miejsc to terminy do dwóch tygodni przed szkoleniem.

Miejsce szkolenia

Hotel Dwa Księżyce ***
24-120 Kazimierz Dolny
ul. Sadowa 15
http://www.dwaksiezyce.com.pl/
Napisz do nas:

szkolenia@noweprzetargi.pl

Sprawdź połączenia

Kontakt z nami / masz pytania? - napisz